Current Members:
 • PI: Prof. Huaicheng Guo, Dr. Yong Liu
 • Ph. D Students: Feifei Dong (2011- ), Zhongyao Liang (2012- ), Yilin Wang (2013- ), Yuzhao Li (2013- )
 • Master Students: Xiaoling Zhang (2012- ), Zhen Wu (2013- )
 • Undergraduates: You Wu (2011-)

 Graduates:

 • Postdoc Research Fellow: Jing Zhou (2011-2013 )
 • Master Students: Xiaopin Yan (2010-2013 ), Zhenzhen Zhang (2010-2013 )
 • Undergraduates: Xiaopin Yan (2006- 2010), Mengying Li (2008-2012), Zhen Wu (2009-2013)

Collaborators

 • Dr. Donald Scavia,  University of Michigan

  Dr. Lei Liu, Dalhousie University

  Dr. Rui Zou, Prin. Engr., Tetra Tech Inc.

  Dr. Song S. Qian, Duke University

  Dr. George B. Arhonditsis, University of Toronto

  Dr. Craig Stow, NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory