• Postdoc Research Fellow: Jing Zhou (2011-2013 )
  • Master Students: Xiaopin Yan (2010-2013 ), Zhenzhen Zhang (2010-2013 )
  • Undergraduates: Xiaopin Yan (2006- 2010), Mengying Li (2008-2012), Zhen Wu (2009-2013)